Site Overlay

Jak na palety?

Znají to mnozí z těch, kdo někdy pracovali ve skladu. Mnozí z těch, kdo vědí, co to je manipulace s tím, co je v takovém skladu uloženo, co se do něj přijímá a naopak z něj vydává. Kolikrát je tam navezeno něco naskládané na dřevěných paletách a poté, co je toto přemístěno na své místo, vyvstává problém s tím, kam a jak uložit ony zmíněné palety.
modré palety

Protože ono takové . Takové palety jsou těžké, neskladné a tudíž je kdejaký lajdák nejčastěji jenom tak nechá ležet na zemi, namísto aby se s nimi někam vláčel. A je nasnadě, že takto všemožně poházené palety překáží a brání v práci. Člověk tam o ně nejednou zakopává, je nepohodlné je obcházet nebo přelézat. A nejednou takový skladník nebo ten, kdo se tam činí s ním, spílá tomu, kdo tam nechal takový nepořádek, a dost možná i tomu, kdo ty hrozné palety vůbec vynalezl.
euro palety

A přitom je logické, že ten, kdo objevil dřevěné palety, nemůže vůbec za nic. Je v tom nevinně, dost možná stejně jako ten, kdo tam ty palety nechal povalovat. Protože skládání takových palet na sebe do vysokého sloupce, to vyžaduje nemalou sílu a také alespoň špetku zručnosti, aby si to někdo při zvedání nepustil na nohu nebo v ještě horším případě na hlavu. A kdo by se za ten nízký plat chtěl zmrzačit, že? Nejspíše nikdo.

A proto je skladování nevyužitých palet nejednou značný problém. Pochopitelně tehdy, kdy nelze z nějakého důvodu nasadit speciální techniku, jež by takové palety naskládala na sebe, a to dokonce třeba až do desetimetrové výše. Což na rozdíl od lidí dokážou skladovací stroje hravě. Namátkou třeba Paltower 50, který uskladní třeba i padesát palet na nějakých dvou čtverečních metrech.
stohy palet

Pokud si podnikatel do nějakého takového skladu skladovací stroj pořídí, je to hned docela jiná práce. Daleko pohodlnější a také bezpečnější. Takovýto stroj vystohuje všechny přepravky do jednoho sloupce ve speciálním boxu, jenž je součástí stroje, svou silou a výkonností ušetří čas i energii, minimalizuje riziko úrazu, zvyšuje přehled o počtu takových skladovaných přepravek a napomáhá tak ochraně před odcizením materiálu. Může pracovat v interiéru i exteriéru, může mít automatický hasebný systém, k jeho obsluze stačí i nekvalifikovaný personál se základním vzděláním, má minimální nároky na údržbu a servis.

Prostě je takový skladovací stroj dobrý pomocník. Který nenechá nikoho z nebohých skladníků na holičkách, nenechá nikoho zakopávat o poházené palety, jež nikdo jiný nedokáže tak hezky uklidit.