Site Overlay

Podmínky pro získání hypotéky se s každým rokem zpřísňují

Není tomu tak dávno, kdy žadatelé mohli získat celých 100% hypotéky, v současné době už je to pouze 70%, kdy zbylých 30% musí hradit z vlastních úspor. Podmínky pro získání hypotéky se však neustále zpřísňují a přibývá počet zamítnutých žádostí. A i když je na trhu přebytek likvidity, mnoho žadatelů nakonec odchází domů s nepořízenou. Podmínky stanovuje Česká národní banka, která je upravuje dle aktuální ekonomické situaci v zemi. Naposledy tak konala v dubnu loňského roku, kdy reagovala na opatření naší vlády.

plán domu

Jak už bylo řečeno, základní podmínky jsou v rukou České národní banky, další interní podmínky si nastavují věřitelé individuálně dle svých potřeb. Primárně je nastavují tak, aby měly co možná největší jistotu, že se jim půjčené peníze navrátí zpět.

vlastnictví domu

Pojďme si společně představit několik základních podmínek, se kterými se setkáme téměř u všech bankovních společností. Každý z poskytovatelů však na své žadatele klade přeci jenom jiné nároky. Neznamená tak, že pokud u jednoho věřitele neuspějete, jinde bude závěr totožný.

  • Věk

Minimální věk pro schválení hypotéky je pevně stanovený zákonem – 18 let. Nejvyšší hranici už zákon nijak blíže nespecifikuje, je však možné se orientovat podle doporučení České národní banky. Ta ostatním věřitelům doporučuje horní věkovou hranic, do které by měly být všechny pohledávky ze strany dlužníka splaceny. Aktuálně se tato hranice pohybuje kolem 65 let.

  • Příjem

Aby bylo možné úvěr splácet, je zapotřebí pravidelný měsíční příjem. Zde neexistuje správná suma, je však zapotřebí, aby výdaje společně se splátkami hypotéky nepřesáhly příjmy žadatele.

Někdy jsou banky přeci jenom neoblomné a v takovém případě je snazší sáhnout pro nabídce některé z nebankovních institucí. Jednou z možností je například hypotéka bez registru, která cílí na žadatele se špatnou platební minulostí.